icuro_logo120_123
Utredningar

Målgrupp och problemområden
Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.
  • Utredning till följd av missbruk/beroende/dubbeldiagnos/samsjuklighet
  • Neuropsykologisk screening
  • Neuropsykologisk utredning
  • Neuropsykiatrisk utredning
Utredningarna utförs av det medicinska teamet (leg. psykolog/psykoterapeut, psykiater/beroendeläkare, leg. sjuksköterska/leg. hälso- och sjukvårdskurator). Med inriktning på neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Asperger och Tourettes, psykisk sjukdom, kognitiva hinder, hjärnskador, personlighetsstörningar, ångest, depressioner etc.
Psykiatrisk bedömning/diagnos och förslag till lämpliga åtgärder redovisas i ett skriftligt sammanställt utredningsresultat efter avslutad utredning.
Den neuropsykologiska utredningen är omfattande och genomförs under ca 6 veckor då klienten bor på behandlingshemmet.

Dokumentation, metoder och rutiner för utredningsmoment

Utredningsarbetet startar normalt inom ett dygn från inskrivning och föregås normalt av informationsbesök och god förberedelse/kontakt innan inskrivning.

Tidplan: ca 6 veckor

I utredningsresultat ingår:

• anledning till utredningen med en klar frågeställning
• vilka metoder och instrument som använts
• anamnes med bakgrundsinformation
• observationer i utredningssituationen
• tolkning av resultat på test och skattningsskalor
• skriftlig sammanställning och rekommendation om åtgärdsförslag

Medicinska teamet

  • Leg. läkare med specialistkompetens; psykiatri, missbruk och utredningar
  • Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut
  • Leg. distriktsläkare specialist i allmänmedicin
  • Leg. Sjuksköterskor Psykiatri
  • Leg. hälso- och sjukvårdskurator


Inskrivnings- och placeringsförfarande
Kontakta vår placeringsenhet för att få mer information om vår verksamhet och placeringsfrågor. Det finns möjlighet för oss att komma till Er eller att ni kommer på ett studiebesök till oss.
pl_enh
Telefon: 0320 - 45 04 83

E-post:
placering@icuro.se