Välkommen till Sjövik

HVB Sjövik ligger i Hyssna vid Masjöns södra strand, lugnt och avskilt med en fantastisk utsikt och naturskön tomt. Sjövik består utav tre hus för boende samt stora gemensamhetsutrymmen för olika aktiviteter.
Det är endast 30 minuters bilfärd in till Göteborg eller Borås, 15 minuter till Skene eller Kinna.

Sjövik är en miljö att växa och utvecklas i. Verksamheten är byggd på respekt, glädje och gemenskap. Umgänge, samarbete, vardagliga problem och glädjeämnen bildar ramen för vår verksamhet.

Psykosocial behandling och stöd


Mlgrupp
Män över 25 r med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik.

Antal platser
32

Verksamhetens innehll
Alla stöd- och behandlingsinsatser har som ml att stärka den enskildes förmgor, färdigheter och kunskaper som krävs för ett fungerande liv med familj, vänner, arbete, bostad, ett drogfritt och icke kriminellt leverne, utifrn individens specifika och personliga behov. Att förändra eller bearbeta klientens problembeteende med inriktning p bde missbruket eller beroendet och eventuellt andra problem som kan ha funnits före eller är konsekvenser av missbruket. Med syftet att pverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar. Behandlingen inriktas p bruket i sig med samtidiga stödinsatser för drogrelaterade kompetensbrister.

sjovik
Lokaler och utrustning
Lokaler och utemiljö är ändamålsenliga och i mycket gott i skick. Inomhusmiljön är ombonad, trevlig och välskött. Lokalerna har god tillgänglighet så att placerade individer och anhöriga med fysisk funktionsnedsättning kan ha tillträde till lokalerna.
Varje placerad individ tilldelas eget låsbart rum.

ADL träning
Omfattar träning/stöd i det vardagliga livet såsom personlig hygien, städning, tvättning och ekonomi.
Allt stöd skräddarsys och anpassas utifrån individens önskemål. Detta för att individen skall kunna utveckla sina egna resurser och därmed stärka förmågan till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi strävar hela tiden efter att ha en trygg och säker bas.

Vi bygger upp relationen genom ett aktivt lyssnande samt ett stödjande förhållningssätt till individen.
Gemensamt skapar vi strategier för att hantera de situationer och svårigheter som finns eller kan uppstå kring individen. I de fall det efterfrågas kan vi erbjuda stöd för att skapa grundläggande strukturer för att hitta en fungerande dygnsrytm, hantera vardagsekonomi, kosthållning, personlig hygien, o.s.v.
Vårt mål är att individen ska klara så mycket som möjligt på egen hand.

Social träning
Individen erbjuds möjlighet att delta i olika sociala sammanhang och dagliga aktiviteter såsom att laga mat tillsammans med andra i köket, fastighets, fordon och trädgårdsskötsel samt städning av gemensamma utrymmen.

Friskvård och kulturella aktiviteter
Vi har möjlighet att erbjuda individen ett aktivt liv med fysiska och kulturella aktiviteter för att främja hälsan.
DSC01877-300x225DSC01874-300x225
DSC01909-300x225solarie-300x234
Friskvård i samarbete med Corpus

Dagliga promenader i närliggande skogsområden, Yoga, besök på badhus, gym, bowling samt lagidrotter såsom innebandy, fotboll, volleyboll med mera är några av dom fysiska aktiviteterna vi erbjuder.
Vi tar del av det kulturella utbud som finns i närområdet samt det utbud som kringliggande städer har att erbjuda. Exempelvis biobesök, bibliotek, museum, olika mässor och kortare eller längre utflykter.
Vi anordnar även olika tema kvällar utifrån intresseområde.
Dessutom finns fantastiska möjligheter att prova på fiske, dykning och paddla kanot i den närliggande Masjön.

Kvalitetsindex
Läs hur våra kunder bedömer verksamheten.
line
Vägbeskrivning och karta

Visa vägbeskrivning och karta (nytt fönster)
sjövik_karta1

sitelogo


Behöver du hjälp?
Placering?
Ring Oss
0320 - 45 00 40
eller
Skicka placeringsförfrågan


trepict

"Att trivas, att känna tillhörighet, finna ett sammanhang och att fatta kloka beslut inför framtiden."


trepict

banner4_3