icuro_vision300
Jobba hos oss
Välkommen till en intressant arbetsplats! Vi har kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter, en spännande arbetsplats där du träffar på experter och eldsjälar inom många olika områden.

En positiv laganda
Vi arbetar med vård, behandling och social omsorg. Med samlade erfarenheter av psykosocialt arbete som är hämtade ur kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvårdsarbete, missbruks- och beroendevård, system-, metod- och organisationsutveckling.

Vi delar en inspirerande vision:
”att hjälpa en annan människa att lyckas genom god vård och omsorg”. Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra gemensamma humanistiska värderingar. Dessa värderingar är grunden i hur vi jobbar och i vår inkluderande, empatiska, öppna och ärliga kultur.
Att jobba med oss är som att jobba med sina vänner. Vår kultur bygger på gemenskap, entusiasm och glädje. Och vi letar alltid efter människor
som delar vår positiva attityd och våra värderingar.

Utvecklingsmöjligheter
Det finns många olika yrkesroller hos oss, till exempel behandlingsassistenter, vård-och behandlingspedagoger, samtalsterapeuter, socionomer, kurator, sjuksköterska, psykologer och läkare som jobbar tillsammans i sammansatta behandlingsteam. Utvecklingsmöjligheterna är stora. Vi vill att alla som jobbar på iCuro ska utvecklas, förkovra sig inom ett ämne, utveckla sin roll eller få kompetens till en ny roll. Det baseras på ett ömsesidigt samarbete mellan ledningsgruppen och medarbetare utifrån en utvecklingsplan som följs upp varje år.

Hos oss kan du ansöka om:
  • Examensarbete
  • Praktikplats
  • Extrajobb
  • Spontanansökan
På iCuro ser vi uppsatsen/praktiken som ett bra sätt att lära känna dig redan under studietiden. För oss är uppsatser/examensjobb ett rekryteringsverktyg och vi är därför noggranna vid urvalet. Vi kan inte garantera en tjänst efter avslutat uppdrag men det är vår förhoppning att det ska leda till en anställning. Hur många studenter som skriver sin uppsats/examensarbete tillsammans med iCuro är helt beroende på vårt behov. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för iCuro.

Personalutveckling, utbildning och handledning
Personalutveckling är ett strategiskt medel för att utveckla vår verksamhet.
Det är en strategisk uppgift att definiera kompetensbehoven samt att skapa goda förutsättningar för personalen att förstärka, förnya kompetensen och få tillgång till senaste forskningen.
Personalutveckling inom iCuro planeras systematiskt och följs upp kontinuerligt.

Genom extern handledning får personalen möjlighet till stöd, rådgivning och vägledning i olika situationer relaterade till arbetet samt ökade möjligheter att lägga upp strategier för olika arbetssätt och möjlighet att utvärdera dessa för bättre resultat.
Val av handledningsform grundas alltid på det behov individen eller gruppen har i relation till verksamhetens mål/syfte.
line
Lediga tjänster

Inga tjänster utannonserade


line
Ansökan - Så fungerar det

  1. Välkommen att skicka din ansökan tillsammans med ditt CV och ett personligt brev med information som du tycker är relevant. (Kom ihåg att ett bra ansökningsbrev säger mer än 100 betyg om vem du är och var du befinner dig just nu). Glöm inte att ange vad du ansöker om.
  2. Ta det lugnt och koppla av. Vi meddelar dig när vi har mottagit din ansökan och håller dig underrättad. Vi återkommer inom 30 dagar.
  3. På iCuro sparar vi alla ansökningar och försöker alltid - Att matcha rätt tjänst för rätt individ vid rätt tidpunkt.
  4. Vilket innebär att du kan höra från oss vid ett senare tillfälle även om det inte finns en ledig tjänst för närvarande.
email
Skicka din ansökan

line
sitelogo

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small