icuro_vision300
iCuro kommer från latinets ” i Curo” som betyder "Jag bryr mig om"


Våra tjänster
Vi erbjuder akutplaceringar, behandling, utredningar och halvvägshusplatser, stöd- /gruppboende och enskilt boende i följande kategorier:

Placeringsformer
 • SoL
 • LVM § 27
 • Kontraktsvård
 • KvaL 56 § Vårdvistelse
 • BrB 26 kap 15 § 3 p
 • LRV permission
 • LPT permission
line
HVB - tjänster
Tillstånd
Enligt 7 Kap. 1 § punkt 1 Socialtjänstlagen (2001:453)

Målgrupp och problemområden
Endast Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

Antal platser
32 st

Behandling
Läs mer ...

Psykologisk och psykosocial behandling för vuxna män, både individuellt och i grupp.
 • Behandling av personer med huvudsakligen alkohol-/läkemedels-/narkotikamissbruk/beroende
 • Behandling av personer med blandmissbruk/beroende
 • Behandling av personer med dubbeldiagnos/samsjuklighet

Utredningar Läs mer ...

 • Utredning till följd av missbruk/beroende/dubbeldiagnos/samsjuklighet
 • Neuropsykologisk screening
 • Neuropsykologisk utredning
 • Neuropsykiatrisk utredning

line

Halvvägshusplatser, stöd- /gruppboende och enskilt boende


Målgrupp och problemområden
Endast Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

Halvvägshus/boende Läs mer ...Har ni ramavtal med oss?
Vi har tecknat ramavtal för behandling, vård och utredningsuppdrag med olika uppdragsgivare


Inskrivnings- och placeringsförfarande
Kontakta vår placeringsenhet för att få mer information om vår verksamhet och placeringsfrågor. Det finns möjlighet för oss att komma till Er eller att ni kommer på ett studiebesök till oss.
pl_enh
Telefon: 0320 - 45 04 83

E-post:
placering@icuro.se