Behöver Du hjälp?

Du väljer själv
Vill Du sluta använda droger eller beroende- framkallande läkemedel?
Vägen ut ur ett missbruk eller beroende ser olika ut, och möjligheterna till vård ser olika ut i olika delar av landet. Men oavsett var du bor i Sverige har du rätt till behandling för din användning av droger eller läkemedel.
Andra rättigheter – som underhållsbehandling med subutex eller metadon och hjälp med bostad – kan du behöva kämpa för. Det kan kännas motigt när man på vägen mot ett drogfritt liv får klart för sig vilka brister systemet ibland har. Det är lätt att få intrycket att en del ”rättigheter” mest verkar finnas på pappret.
Men det finns ofta vägar att gå även när det gäller till synes svårlösta problem!

I socialtjänstlagen står det: ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.”
Och du ska ges möjlighet att vara med och bestämma vilken hjälp du behöver, både hos socialtjänsten, sjukvården och iCuro. Det är samhällets skyldighet och din rättighet.
line
Du är inte ensam!
Missbruks- och beroendeproblematik är ett växande folkhälsoproblem. Det är ett problem med många ansikten.
Ungefär en miljon svenskar får regelbundet lugnande, smärtstillande eller sömngivande läkemedel av sin läkare. Av dem har minst 250 000 människor blivit beroende och behöver hjälp för att sluta. Ofta har man fått problem efter att fått medicin från sin läkare mot oro, sömnproblem eller smärta.
30 000 har ett ”tungt” missbruk av narkotika, alltså injicerar eller använder narkotika varje dag. Utbudet av nya droger ökar. Tillsammans med lägre priser gör det här att narkotikamissbruk har spritt sig till nya grupper, i alla samhällsklasser. Som narkoman får man genast dubbla problem. Du är inte bara ”missbrukare” eller beroende. I lagens ögon är du också kriminell. Det dolda missbruket antas vara stort.

Men det finns hjälp att få. Ju tidigare du bestämmer dig för att ändra dina vanor, desto mindre är risken att hamna i ett allvarligt beroende.
Och även svåra beroendeproblem går att behandla.

När du har fattat beslutet att göra något åt din situation är mycket vunnet!
line
Att bestämma sig för att söka hjälp
Att vara beroende eller befinna sig i ett missbruk kan kännas skamfyllt. Man är rädd för omgivningens reaktioner. För vad arbetsgivare och myndigheter ska säga och göra. Man oroar sig för hur familj och vänner ska känna och reagera.
Lagen gör också skillnad på olika typer av missbruk och beroende. Att använda narkotika är olagligt. Att äta stora mängder narkotikaklassade läkemedel är däremot lagligt - så länge du får dem från din läkare. Det kan vara mediciner som du får mot till exempel sömnproblem, ångest eller smärttillstånd men som har gjort dig beroende. Att du har ont eller har svåra sömnproblem kan göra att det känns extra svårt att bestämma dig för att sluta med de här medicinerna. Särskilt om man är rädd att det saknas annan vård att få.
Alla de här sakerna bidrar till att många väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Av oro för de fysiska konsekvenserna, eller av rädsla att avslöja sina problem. Många tar beslutet att söka hjälp först när de tappat kontrollen över delar av tillvaron - det har blivit svårt att klara vardagsliv och arbete. Ekonomin kan ha havererat eller du har fått problem med polis och andra myndigheter. Eller det har blivit problematiskt i relationen till någon som står dig nära. Det kan handla om att någon i omgivningen ställer ett ultimatum: ”Sluta eller jag går!”


Behöver Du hjälp?
Läs mer om:

Behöver Du hjälp?
Riskbruk, missbruk eller beroende
Att söka vård genom Socialtjänsten
facebook


Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40


trepict

"Att trivas, att känna tillhörighet, finna ett sammanhang och att fatta kloka beslut inför framtiden."