icuro_vision300
Bärande principer


Våra bärande principer enar oss, styr oss och ger oss bra handlingsmönster.

Vilket innebär:

  • Att vi tar ansvar i det dagliga arbetet och medverkar till att individens väg genom behandlingen blir så utvecklande som möjligt.
  • Att vi håller oss uppdaterade inom vårt kunskapsområde och tillämpar aktuella riktlinjer och metoder.
  • Att vi inte tar emot, tillför eller lämnar något som är fel eller ofullständigt vidare.
  • Att vi signalerar och tar initiativ till förbättringar när vi ser att det behövs.