Riskbruk, missbruk eller beroende?

riskbruk_missbruk_beroende
När vet jag om jag är beroende?
Inom vården skiljer man på olika stadier av droganvändning. Man kan se det som en trappa där det nedersta steget är lätt att kliva ner från. Det översta steget – ett beroende - kan det vara mycket svårt att klara sig tillbaka från utan hjälp.

Riskbruk
Korta perioder av användning utan konsekvenser. Det här leder i normala fall inte till att du behöver uppsöka vård, men innebär att du ligger i riskzonen att utveckla ett beroende.

Missbruk
Överanvändning som får konsekvenser. Du har ännu inte blivit beroende. Minst en av följande punkter stämmer med hur du haft det under det senaste året
 1. Upprepad användning av drogen som leder till misslyckande att fullgöra dina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
 2. Upprepad användning av drogen i riskfyllda situationer som exempelvis bil- körning eller i arbetslivet.
 3. Upprepad kontakt med rättsväsendet till följd av missbruket.
 4. Fortsatt användning trots återkommande problem.
Beroende
Om du svarar ja på minst tre av de följande sju frågorna har du utvecklat ett beroende.
 1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt.
 2. Abstinensbesvär när bruket upphör.
 3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs.
 4. Varaktig önskan, eller minskade försök, att minska intaget.
 5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta dig från bruket av drogen.
 6. Viktiga sociala, yrkesmässiga aktiviteter eller fritidsaktiviteter försummas.
 7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.
Det här gäller enligt det internationella systemet DSM-IV, som är ett av två scheman som används inom sjukvården och annan specialiserad beroendevård. Det andra schemat kallas ICD 10 och är snarlikt.

Tvärtemot vad många tror är beroende alltså ett allvarligare tillstånd än missbruk. Det har gått längre. Ett obehandlat beroende får förr eller senare konsekvenser för den drabbade på livets alla områden – fysiskt, psykiskt och socialt.
Var du befinner dig i den här trappan ska vara vägledande för vilken vård du erbjuds, både på sjukhusens beroendekliniker och om du söker hjälp inom socialtjänsten.



Riskbruk, missbruk eller beroende
Läs mer om:

Behöver Du hjälp?
Riskbruk, missbruk eller beroende
Att söka vård genom Socialtjänsten




facebook


Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40




"Att trivas, att känna tillhörighet, finna ett sammanhang och att fatta kloka beslut inför framtiden."


trepict