icuro_vision300
Kvalitet och God vård


Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande.

Vi har i vårt ledningssystem för kvalitet och individsäkerhet definierat de kvalitetsområden som utgör grunden för god vård:


- Vården ska ha fokus på individen, den ska vara säker, ändamålsenlig, kunskapsbaserad, vara effektiv och ges i rätt tid.

Vår kvalitet kännetecknas genom;

 • Att tjänsterna svarar mot målen i gällande lagstiftning.
 • Tillgänglighet
 • Genomtänkt arbetssätt.
 • Integritet och individens medinflytande.
 • Formell och reell kompetens tillsammans med ett gott bemötande.
 • Kunskap och effektivitet.
 • Fastställda mål, dokumentation och kontinuitet.
 • Samarbete – samverkan.
 • Att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas samt säkras.
 • Personal­ och kompetensutveckling.
 • Förbättringar av existerande tjänster.

Kvalitetsindex
Läs hur andra handläggare bedömer verksamheten.