Omtanke, Förtroende och Delaktighet

Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet.

Kvalitet och God vård

Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande .

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.


46 nya kommuner tecknar ramavtal med iCuro Sverige AB

SKL_Kommentus

SKL Kommentus Inköpscentral AB gör på uppdrag av Kommunförbundet Skåne samordnad upphandling av enskilda vårdplatser inom IFO.
Läs mer...

Fortsatt kompetensutveckling på iCuro

socialratt
Glada nyexaminerade deltagare i Offentlig rätt och Socialrätt (Högskoleutbildning i samarbete med KM och Blekinge tekniska högskola) Läs mer...

iCuro tillämpar Evidensbaserad praktik

ebp
Som ett led i utvecklingsarbetet på iCuro har deltagandet på föreläsnings- och seminarieserien "En evidensbaserad praktik" möjliggjort både i sin omfattning och inriktning att inplementera och tillämpa evidensbaserad praktik, som förenar vetenskaplig och professionell kunskap med den enskildes kunskaper, erfarenheter och önskemål. 
-
Läs mer...

iCuro förnyar sitt avtal med KM(Kunskaps- & metodutveckling)

km
Ett samarbetsavtal kring kompetensutveckling (utbildning och handledning), kvalitetssäkring och utvärdering. Läs mer...

Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small

banner4_2
theBlogg
smalllinesitelogo hjarnkollfacebook

November 2016
October 2016
February 2015
January 2015
February 2014
December 2013
November 2013
June 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
August 2012
June 2012
March 2012
February 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011