Omtanke, Förtroende och Delaktighet

Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet.

Kvalitet och God vård

Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande .

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.


iCuro tecknar avtal med Concateno

concateno
iCuro Sverige AB och Concateno Scandinavia har undertecknat ett avtal. Avtalet innebär att iCuro väljer högkvalitativa medicinska analyser från Concateno Scandinavia under de kommande två åren.
Concateno Scandinavia är ett diagnostikföretag, som arbetar med olika typer av högkvalitativa medicinska analyser. Concateno Scandinavia erbjuder ett komplett och kvalitetssäkrat sortiment av drogtester för analys av urin, saliv samt hår. Kunskapsförmedling, kompetent personal och hög tillgänglighet är viktiga inslag i Concateno Scandinavias verksamhet. Man erbjuder löpande utbildningar genom produktutbildning och regelbundna seminarier med externa föreläsare.
Vid iCuro's val av leverantör har miljöaspekterna särskilt beaktas och det miljöarbete som bedrivs på Concateno Scandinavia. Genom att prioritera miljövänliga alternativ i såväl den dagliga driften som vid nya projekt bidrar iCuro till en mer hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan.

Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small

banner4_2
theBlogg
smalllinesitelogo hjarnkollfacebook

November 2016
October 2016
February 2015
January 2015
February 2014
December 2013
November 2013
June 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
August 2012
June 2012
March 2012
February 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011